Kolik nás stály koncepce a strategie?

Podívejte se, kolik nás stály koncepce a strategie, které si Brno objednalo a zaplatilo, ale jen zlomek z nich se skutečně dodržuje či realizuje. Cena na této stránce navíc ani není konečná - chybí zde některé dokumenty a ceny s DPH.

Údaje v této tabulce vychází z přehledu, který jsme si vyžádali z magistrátu města Brna na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

Některé dokumenty jsme vynechali kvůli tomu, že u nich nebyla uvedena cena za zpracování (např. Koncepce zdravotnických služeb zajišťovaných v městských zdravotnických zařízeních). Tabulka rovněž uvádí informaci o tom, zda jde o cenu s DPH, nebo bez ní.

Celková cena za všechny dokumenty je tudíž pravděpodobně ještě vyšší.

Typ dokumentuPlatnostCena (Kč)Je zahrnuté DPH?
Komunitní plán sociálních služeb města Brna2020–2022101 478ne
Plán mobility2018–20501 983 795ano
Plán zdraví města Brna2018–2030367 840ano
Principy tvorby veřejných prostorů-579 971ano
Integrovaná strategie rozvoje brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje integrované územní investice2014–2020766 600ne
Strategie bydlení města Brna (analytická + strategická část)2018–2030228 448ano
Strategie parkování ve městě Brně2013–20303 547 200ano
Atlas přístupnosti zdravotnických zařízení ve městě Brně2015129 472ano
2017111 849ano
2022283 349ano
Katalog prorodinných organizací a služeb ve městě Brně201563 195ano
201858 000ano
Atlas přístupnosti centra města Brna2012113 193ano
201487 102ano
201672 642ano
2019206 030ano
2023188 760ano
Generel pěší dopravy na území města Brna-990 000ne
Vize a Strategie #brno20502017–2050--
Strategie kultury a kreativních odvětví města Brna2017–2050--
Vize prostorového rozvoje města Brna-55 880ano
Generel bydlení města Brna1997--
9 934 804 Kč