Kontakty na úřady a politiky

Možná jste se už setkali se situací, kdy jste chtěli upozornit příslušné úřady na místa ve veřejném prostoru, která nefungují dobře. Vyznat se ale v tom, na který úřad napsat, může být velmi komplikované. Přinášíme tedy přehled kontaktních osob pro jednotlivé oblasti týkající se veřejného prostoru.

Ztrácíte se v tom?

My taky. Najít tu správnou osobu, která má nejblíže k řešení problému, je obtížné i pro odborníky a politiky, natož pro občany.

Spoustu času a práce by všem ušetřil jeden kontakt. Referent/ka veřejného prostoru, který/á přesně bude vědět, jakou instituci zkontaktovat.

Pokud byste také chtěli někoho takového v Brně, přidejte se k nám a požádejte politiky a úředníky o zřízení této funkce.

Připravili jsme pro vás návrh emailu, který můžete poslat na některý z kontaktů uvedených níže. Všechny tyto osoby se nějakým způsobem zabývají veřejným prostorem v Brně - a tudíž dává smysl jim takovouto výzvu adresovat.

Použít můžete tento text:

Dobrý den, [jméno zastupitele/ky]

já, jako aktivní občan tohoto města, si dovoluji obrátit se na Vás, naše zastupitele, s návrhem na zřízení nové pozice v naší městské správě - referenta veřejného prostoru. Tato role by sloužila jako jednotný kontaktní bod pro občany, kteří chtějí nahlásit jakékoli nedostatky nebo chyby ve veřejném prostoru.

Aktuální systém nahlášení problémů je pro mnoho občanů nepřehledný a matoucí. Obyvatelé často nevědí, na koho se obrátit s konkrétními typy problémů, což vede k zbytečným zdržením a zvýšení nákladů na komunikaci a administrativu. Návrh na zřízení pozice referenta veřejného prostoru by toto řešil tím, že by občanům poskytl jasný a efektivní způsob, jak své problémy hlásit, a zároveň by zajistil, že tyto informace budou rychle a správně předány příslušným oddělením.

Tato nová role by měla za úkol nejen přijímat a koordinovat žádosti o opravy, ale také sledovat jejich vyřizování a informovat občany o průběhu oprav. Věřím, že zřízení takovéto pozice by vedlo k efektivnější správě veřejného prostoru, usnadnilo by práci úředníků a zároveň by politikům ušetřilo čas a náklady spojené s vyřizováním individuálních požadavků.

Zavedením této funkce by město prokázalo svůj závazek ke zlepšení kvality života svých obyvatel a k transparentnosti svého fungování. Děkuji Vám za zvážení tohoto návrhu a těším se na Vaši pozitivní odpověď a na spolupráci na realizaci tohoto projektu.

S úctou, [Vaše jméno]
aktivní občan/ka a volič/ka

Databáze kontaktů

Doprava


Petr Kratochvíl, radní pro dopravu:
Pavel Pospíšek, vedoucí odboru dopravy Brno: 
Jiří Urban, vedoucí odboru dopravy Brno-střed: 

Životní prostředí


Filip Chvátal, náměstek primátorky pro životní prostředí:
Zbyněk Hrnčíř, vedoucí odboru životního prostředí Brno-střed:
Martin Vaněček, vedoucí odboru ŽP Brno: 

Komise dopravní rady města Brna


Pavel Jankůj, Předseda dopr. komise Brno:
Vít Prýgl, člen dopravní komise Brno:
Petr Bauer, člen dopravní komise Brno:
Jiří Dvořáček, člen dopravní komise Brno
Patrik Evanžin, člen dopravní komise Brno:
Jasna Flamiková, členka dopravní komise Brno:
Lukáš Grygarčík, člen dopravní komise Brno
Martin Herka, člen dopravní komise Brno
Jiří Charvát, člen dopravní komise Brno
Jiří Kment, člen dopravní komise Brno
Marek Lahoda, člen dopravní komise Brno:
Vojtěch Mencl, člen dopravní komise Brno:
Miroslav Sojka, člen dopravní komise Brno

Městská policie


Luboš Oprchal, ředitel MP Brno: Pavel Čermák, náměstek ředitele MP Brno: 

Poradní sbor pro bezbariérové Brno


Vladimir Bielko
Jan Sponar
Vítězslav Źůrek
Ivan Sedláček
David Zajíček
Jan Tichý
Barbara Mikolášková
Radim Janík
Martin Minařík
Alexandra Koutná
Lukáš Karnet
Zdenka Zigalová
Karel Sobol
Boris Janča
Josef Konečný
Ivan Poláček
Robert Osman
MIlena Antonovičová

Komise dopravy, Brno-střed


Martin Lepka: Jan Mandát: Petr Štefánek: Filip Chvátal:
Martin Vrubel: Zdeněk Machů: Roman Freimuth: Filip Havlíček: Jasna Flamiková: Gabriel Kurtis: Michaela Fojtíková:

Zastupitelstvo Brno


Jana Drápalová:
Matěj Hollan:
Adam Zemek:
Jaroslav Suchý:
Petr Kalousek:
Radim Horák: David Oplatek:
Martin Reiner: