Iniciativa MĚSTO JAKO BRNO

Kdo jsme

Jsme nepolitické uskupení běžných uživatelů veřejného prostoru: rodiče s dětmi, senioři, mladší i starší pracující, zkrátka aktivní lidé, kterým leží na srdci kvalita života ve městě.

Platforma vznikla v reakci na pražský incident z jara 2023, kdy byla žena s kočárkem vyloučena z téměř prázdného autobusu, v němž už byl další kočárek. Řidič přivolal policii, další cestující situaci natočila a nasdílela na sociální sítě. V diskusích se ukázalo velmi nízké povědomí o právech cestujících (představitel dopravního podniku dal posléze za pravdu ženě s kočárkem), o postavení rodičů s kočárky ve veřejném prostoru a obecně o slabé pozici lidí, kteří využívají jiný způsob dopravy, než je individuální automobilová doprava. 

Snažíme se dosáhnout toho, aby byly dodržovány platné zákony a vyhlášky, aby byly veřejné prostředky investovány efektivně, ve prospěch obyvatel Brna, aby měli občané možnost podílet se na zlepšování prostředí, v němž žijí.

Porušování platných zákonů a vyhlášek se totiž v Brně stalo tolerovanou normou. Pro běžného občana je velmi obtížné domoci se nápravy nezákonného stavu, instituce reagují nevstřícně a nepružně, proces zpracování stížnosti je zdlouhavý a neefektivní. To potvrdí většina lidí, která přivolala městskou policii k nelegálně parkujícímu vozidlu, chodci v pěší zóně ohrožovaní proudem aut, lidé žijících v zónách 30, kde tuto rychlost téměř nikdo nedodržuje - a ani to ostatně nikdo nekontroluje. Neefektivním je i možnost podání podnětu ke správnímu řízení, fotky špatně parkujících vozů nejsou úřady považovány za dostatečný důkazní materiál.

Jedním z požadavků platformy je tedy zřízení telefonního čísla při Magistrátu města Brna, na němž by mohl občan nahlásit problém. Pracovník magistrátu by potom sám zjistil odpovědné aktéry, informoval všechny odpovědné instituce a zajistil nápravu. 

Kontakty

Email
Facebook: