Databáze závazných dokumentů

Město Brno má desítky dokumentů a strategií, kterými by se mělo řídit. Bohužel, valná většina těchto bezesporu funkčních plánů a konceptů zůstává na papíře.

Mám vlastní tip na dokument →

Dopravní politika města

Dopravní politika statutárního města Brna se zabývá definováním priorit a modelů všech typů dopravy ve měste. Definuje základní cíle a prioritní módy dopravy pro případy, kdy není možné vybudovat pohodlnou infrastrukturu pro všechny účastníky provozu. Byla schválena Zastupitelstvem města Brna ve dnech 23. - 25. 6. 1998.

Číst dál →

Strategie Brno 2050

Strategie #brno2050 se skládá ze tří částí. První z nich je vize do roku 2050, jejíž aktualizace byla schválena brněnskými zastupiteli v září roku 2020. V této sekci strategie jsou definovány nejdůležitější hodnoty a cíle pro dlouhodobý rozvoj města. Na tuto část dále navazuje tzv. Plán 2030, který obsahuje konkrétní priority a témata, které by Brno mělo řešit do roku 2030. Tento plán byl schválen zastupitelstvem města v březnu roku 2021.

Číst dál →

Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 398/2009 Sb. definuje požadavky na stavby a jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Byla schválena 5. 11. 2009 a v roce 2025 bude nahrazena Vyhláškou o požadavcích na výstavbu.

Číst dál →

Generel pěší dopravy

Koncepční dokument Generel pěší dopravy na území města Brna ukazuje významné trasy pěší dopravy na území města Brna a navrhuje optření na zlepšení podmínek pohybu pěších v konkrétních případech. Dokument byl zpracován v roce 2010.

Číst dál →

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér

Cílem strategického plánu je vytvářet ve městě Brně přístupné prostředí a vybudovat systém, jak odstraňovat stávající bariéry a nevytvářet nové. Dokument se zaměřuje na odstraňovaní bariér, které zažívají senioři a  seniorky, uživatelé a uživatelky vozíků, osoby s berlemi, osoby se zrakovým znevýhodněním, osoby se sluchovým znevýhodněním a rodiče s dětmi v kočárku. Byl schválen Zastupitelstvem dne 8. 12. 2020.

Číst dál →