Příběh chodníku

Publikováno: 
16.4.2024
Na Žerotínově náměstí je chodník, charakterem spíše menší náměstí, které vzniklo po zbourání někdejšího divadla a stavbě tzv. Bílého domu. Před několika lety, i díky své situovanosti před kavárnou a základní školou, se chodník dočkal oživení v podobě barev. Letos se z něj ale stalo parkoviště.

Před několika lety se objevil nápad k oživení tohoto prostoru, na chodníku vznikla barevná malba, evokující podobné zásahy do veřejného prostoru v zahraničí. Zde bývají tyto malby aplikovány na vozovky v místech, kde je potřeba zklidnit dopravu a zajistit větší bezpečnost nemotorovým uživatelům prostoru.

Příklady maleb na vozovce v zahraničí: Miláno a Bratislava

Po letech, konkrétně na přelomu loňského a letošního roku, se ukázalo, jak byl tento krok prozíravý. Chodník i s malbou se stal velkým, byť nelegálním parkovištěm vozidel stavby. Sál v Bílém domě totiž Statutární město Brno přestavuje pro potřeby soukromého divadla. Bezpečný pohyb na chodníku tak není zaručen i přes existenci malby.

Vzhledem k tomu, že parkování nebylo nijak označeno, nebyla uvedena za jakých pravidel, jaká auta mohou na chodníku stát, začali lidé toto nelegální parkování nahlašovat Městské policii Brno (dále MPB). Dohled strážníků MPB se však omezoval na povrchní kárání řidičů za nevhodné parkování a velké množství přestupků v této lokalitě nebylo systematicky řešeno.

Teprve na základě několika dopisů vedení MPB a náměstkům pro dopravu a životní prostředí bylo na konci února osazeno dopravní značení – dopravní značky se zákazem zastavení, s platností od 1. 12. 2023, tedy tři měsíce zpětně.

V březnu poté někteří uživatelé aut parkujících na chodníku získali povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Stížnosti řady osob tedy město vyřešilo tak, že parkování na chodníku legalizovalo, chodník je dále devastován a na jejich opravy poté budou muset být vynaloženy veřejné prostředky. Nejedná se přitom pouze o auta, která aktivně dováží a odváží materiál k přilehlé stavbě, často zde stojí i několik osobních aut, která by mohla být zaparkovaná jinde.

A proč tolik rozhořčení kolem aut parkujících na širokém chodníku, kde zdánlivě nepřekáží? 

Důvodů je několik: 

  • Argument, že auta “nepřekáží”, je úplně nesmyslný. S touto logikou by auta mohla parkovat všude. Chodník je prostor určený pro chodce, nikoliv pro auta, a pokud je skutečně nutné chodník pro auta dočasně využívat, je potřeba zajistit patřičná povolení pro zábor chodníku, souhlas všech dotčených orgánů, zábor zřetelně vyznačit a zajistit bezpečný a komfortní průchod pro chodce. Na chodník zajíždějící auta ohrožují chodce, dospělé i děti, včetně pacientů polikliniky.
  • Chodníky jsou konstruované na pohyb chodců, nikoli na pojíždění mnohem těžších aut. Stav chodníku před Bílým domem je možné vidět na fotce po dešti. Chodník je po několika měsících stavby (prováděné městem pro soukromého provozovatele) zcela zdevastovaný a bude vyžadovat opravu, aby byl pro chodce bezpečný – připomeňme, že pár metrů odsud je vchod na polikliniku, kterou využívají i lidé se zhoršenou pohyblivostí, pro ně každá nerovnost chodníku, každá prohlubeň představuje riziko. 
  • Dlouhodobý nelegální stav způsobily aktivity veřejných institucí, které by měly být nositeli dobré praxe: magistrát, který zadává stavbu a nekontroluje situaci na ní, městská policie, která tři měsíce přehlížela zjevně protiprávní jednání stavebních firem.

detail lavorů v auty rozježděném chodníku, foto vlastní

Kromě vozidel stavby ale chodníky u Bílého domu destruují další auta, která zde parkují v čase, kdy přicházejí děti do školy, tedy zhruba kolem půl deváté. Hlavní argument, proč musí poměrně těžké vozy stát na chodníku byl, že nejsou vyhrazená místa pro parkování Kiss and Ride (K&R). Avšak místa K&R byla zřízena za rohem na Jaselské a problém s parkováním trvá dál. Je zjevné, že apel školy na odpovědnost rodičů, kteří svým chováním ohrožují spolužáky svých dětí (parkují například i před přechodem), není moc účinný. Dalo by se čekal, že bude zvýšenou pozornost těmto situacím věnovat MPB. Ale jak už bylo řečeno, kontroly v tomto místě probíhají sporadicky a k ničemu nevedou. Čeká se snad na první vážnou nehodu? 

Nenechávejme tyto situace bez povšimnutí. Pišme odpovědným politikům a úředníkům a volejme městskou policii. Oslovujme strážníky městské policie s tím, že situace tohoto druhu mají opravdu povinnost řešit. Politici potřebují podněty od občanů. Bez podnětů nebudou odpovědné orgány hledat řešení. Systém potřebuje zpětnou vazbu.

‍Užitečné kontakty

Městská policie Brno - tel. 156

ředitel MP Brno Mgr. Luboš Oprchal, reditel@mpb.cz, tel. 541 124 320

radní pro dopravu:  Ing. Petr Kratochvíl, kratochvil.petr@brno.cz,  +420 542 172 479