Příběh nádraží

Publikováno: 
16.4.2024
Rekonstrukce brněnského přednádražního prostoru, která se uskutečnila na jaře 2023, měla přinést zásadní změnu ve prospěch nemotoristek a nemotoristů.

V části před OC Letmo vznikla (na několik měsíců, o tom ale později) pěší zóna a ve směru od Benešovy ulice na Nové sady tak mělo značně ubýt projíždějících i zaparkovaných automobilů. Různé podoby vyloučení automobilové dopravy v místech uzlů veřejné hromadné dopravy jsou běžné, žádoucí a správné; v Brně se s takovým dopravním řešením setkáme například na Joštově ulici (zastávka MHD Česká).

Musí být však slovo rekonstrukce synonymem pro nepohodlí a bariérovost? Musí se uživatelky a uživatelé veřejného prostoru se specifickými potřebami po dobu rekonstrukce danému místu vyhýbat? Vymýšlet alternativy nebo se rovnou stáhnout z veřejného prostoru?

Před brněnským hlavním nádražím denně projde až šedesát tisíc lidí, a zklidnění dopravy ve prospěch pěších tak už bylo více než na místě. Rekonstrukce v ulici Nádražní však paradoxně způsobila závažné omezení právě pěší dopravy. S průchodem rozkopaného prostoru měli problém lidé zdraví, bez omezení pohybu. S o to většími útrapami se potýkali například lidé používající invalidní vozík a nejinak na tom byli ani rodiče s malými dětmi a kočárky. Jsou bezbariérové obchozí trasy to poslední, na co se při plánování stavebních projektů myslí? 

Kromě toho, že v průběhu celé rekonstrukce docházelo k nedostatečnému a problematickému informování chodců a chodkyň, vytyčené obchozí trasy nesplňovaly ani základní standardy bezbariérového pohybu. Lidé šli tedy buď přes zákazy staveništěm nejkratší možnou cestou, anebo se nechali navigovat po obchozí trase, která byla jednak neúměrně dlouhá a zároveň zahrnovala schody. V situaci, kdy je pro váš pohyb z jakéhokoliv důvodu důležitá bezbariérovost, jste tedy byli tzv. nahraní. Pokud jste chtěli stihnout vlak, možná vám právě teď ujíždí.

Bezpečnostní problémy, které se v souvislosti s rekonstrukcí objevily, byly navíc odstraňovány se značným zpožděním. Máme také podezření na závažné a mnohonásobné porušení vyhlášek. S nedostatečným a nekomfortním řešením bezbariérových obchozích tras při stavbách a rekonstrukcích se v Brně setkáváme bohužel velmi často. Nicméně v případě takto významného dopravního uzlu, kde se ocitne mnoho návštěvnic a návštěvníků, kteří prostor nutně dobře neznají, se jedná o ještě větší selhání. 

Dobrou zprávou může být, že rekonstrukce oficiálně skončila o měsíc dřív, než bylo plánované, a do prostoru před hlavním nádražím skutečně přinesla některé pozitivní změny. Konečně bylo odstraněno zábradlí mezi nástupištěm a chodníkem u OC Letmo (odstranění dalších zábradlí nepovolila Drážní inspekce), vozovka byla zvýšena do úrovně chodníku, zaniklo několik parkovacích míst a byl vyloučen průjezd motorových vozidel. Bohužel mnoho řidičů a řidiček se se změnou nesžilo a cestu přes nově označenou pěší zónu si i nadále zkracovalo. 

Na podnět fyzické osoby však krajský úřad tuto pěší zónu v prosinci 2023 zrušil. Podle jeho rozhodnutí město dostatečně neodůvodnilo, proč by zde měli mít pěší přednost před lidmi v autech a umístění dopravního značení vyhodnotil jako nepřehledné a nezákonné. Řešení našlo město v součinnosti s krajským úřadem a policií ve vyznačení tzv. sdílené zóny. V takto označeném prostoru se mohou rovocenně pohybovat jak pěší, tak lidé na kolech i v autech.