Příběh náměstí

Publikováno: 
15.4.2024
Po dlouhé době bylo slavnostně otevřeno Mendlovo náměstí. I když po rekonstrukci je v části nádraží pohyb pěších o něco klidnější, prostor nesplňuje standardy efektivního pohybu pěších, má značné nedostatky ohledně bezbariérového pohybu, mobiliář neplní svůj účel, některé prvky způsobovaly bezpečnostní problémy. Prostor celkově není příjemným místem pro pěší a cestující.

Zhotovení odporuje Strategickemu plánu pro odstraňování bariér 2021-2030 a rovněž Akčnímu plánu pro odstraňování bariér 2022-2023.

Lavičky

Lavičky jsou příliš nízké, a většině z nich chybí opěradla a područky. To znemožňuje jejich použití pro seniory a osoby s omezenou možností pohybu, kteří jsou na lavičky ve veřejném prostoru nejvíce odkázáni, ale obtížně se jim z nich vstává. Kovový povrch je taky velice nepohodlný a v létě se lehce rozpálí.

Lavička by měla mít dostatečnou výšku, opěradlo v adekvátním sklonu a područky, jak to definuje norma ČSN 91 3001. Sedací část měla mít dřevěný, příp. betonový povrch.

Přístřešky

Přístřešky a nově vysazené stromy vrhají jen minimum stínu, a neumožňují se pořádně schovat před sluncem. Neposkytují ani ochranu proti větru a dešti.

Přístřešky by měly mít alespoň jednu, lépe dvě svislé stěny nebo významně větší zastřešenou plochu, aby poskytly dostatečnou ochranu před sluncem, deštěm a větrem.

Zábradlí

Zábradlí znemožňovalo cestujícím efektivní přesedání z trolejbusu na tramvaj. K takové zábraně přitom nebyl důvod, jelikož zde trolejbusy dobržďují do zastávky.

Po půl roce od dokončení rekonstrukce byla v srpnu 2023 odstraněna část zábradlí v délce 7 m, což umožňuje pohodlnější přesun cestujících. Tato změna si pochopitelně vyžádala další náklady z veřejného rozpočtu.

Rozvodné skříně

Rozvodné skříně zabírají značné množství prostoru v bezprostřední blízkosti přechodu, kde zabraňují efektivnímu pohybu chodců. Masivní krabice bez jakékoliv návaznosti na architektonické řešení značně kazí dojem z veřejného prostranství.

Rozvodné skříně by měly být umístněny na místa s co nejmenším pohybem chodců, např. za přístřeškem na nástupišti tramvají 5 a 6. Rozvodné skříně a další technické prvky by měly být součástí architektonického návrhu.

Bezbariérový pohyb

Bezbariérový pohyb po náměstí je velice obtížný, na některých místech přímo nemožný. Na nástupišti č.1 mezi směry není jediný bezbariérový přejezd mezi přechodem a místem na přecházení u budov, které bylo navíc omezeno rekonstrukcí. Lidi s omezenou pohyblivostí musí přejít stovky metrů úplně zbytečně. Navíc na částečně zrekonstruovaném nástupišti č. 4 je obrubník příliš vysoký na bezbariérové přecházení, ale zároveň příliš nízký na to, aby bylo možné vysunout rampu z tramvaje a bezbariérově nastoupit.

Efektivní bezbariérový pohyb po náměstí by měl být naprostým standardem. Na nástupišti č. 1 by současně snížený obrubník měl být snížený až na zem a umožňovat bezbariérové přecházení. Taky by mělo být bezbariérové přecházení mezi zastávkou trolejbusu a nástupišti č.1 ve všech místech, kde není nutný zvýšený obrubník kvůli nastupování.Na nástupišti č. 4 by měl být v zrekonstruované části dostatečně zvýšený chodník na vysunutí plošiny a bezbariérové nastupování. Před prostorem pro nastupování by naopak měl být snížený chodník až na úroveň vozovky.

Automaty na lístky

Automaty na lístky jsou nekoncepčně polepeny barevnou reklamou, která znesnadňuje nalezení automatů, vytváří vizuální smog a značně degraduje dojem z veřejného prostranství. Tato degradace prostranství může taky přitahovat vandalismus, jak dosvědčují. nápisy a tagy v bezprostřední blízkosti těchto automatů.

Automaty na lístky by měly zůstat v jednotném designu, bez jakékoliv reklamy, aby bylo co nejjednoduší je najít.

Stromy

Stromy na náměstí dostaly aquabagy, a některé i sítě. Tato opatření stromům sice krátkodobě pomáhají, aquabagy však přinášejí ke kořenům velké množství vody v čase, když ještě nejsou vytvořeny dostatečně dlouhé kořeny, a neumožní stromu si je dostatečně dlouhé vytvořit. Navíc tato opatření značně hyzdí veřejný prostor.

Stromy je potřeba sázet brzy na jaře nebo pozdě na podzim, vytvořit kolem nich dostatečný prostor, nejlépe travnatý, a sázet je pokud možno do stínu, v blízkosti vzrostlých stromů. V létě je potřeba navýšit frekvenci zálivky ke stromům. K tomu je pochopitelně potřeba masivní navýšení kapacit a financí pro Veřejnou zeleň města Brna, které se však s jistotou Brnu rychle vrátí v podobě funkčního prostředí k životu.