Generel pěší dopravy

Publikováno: 
16.4.2024
Koncepční dokument Generel pěší dopravy na území města Brna ukazuje významné trasy pěší dopravy na území města Brna a navrhuje optření na zlepšení podmínek pohybu pěších v konkrétních případech. Dokument byl zpracován v roce 2010.

Celé znění dokumentů

zpracovala v roce 2010 firma Urbanismus Architektura Design Studio spol. s r.o.

Klíčové body

Generel mapuje trasy celoměstského i oblastního významu. Zaznačuje také hlavní pěší trasy a promenády s problémy a chybějící spojení. Příklady hlavních pěších tras s problémy jsou Botanická s Mášovou, příklady promenád a obchodních ulíc s problémy jsou Hybešova, především kolem zastávky Václavská, nebo Cejl, v úseku od Tkalcovské v Vranovské. Propojení chybí například mezi ulicemi Zvonařka a Dornych přes Masnou a Škrobárenskou, nebo po pravém břehu Svitavy v úseku od ulice Pastrnkova po Baarovo nábřeží.