Strategický plán pro postupné odstraňování bariér

Publikováno: 
16.4.2024
Cílem strategického plánu je vytvářet ve městě Brně přístupné prostředí a vybudovat systém, jak odstraňovat stávající bariéry a nevytvářet nové. Dokument se zaměřuje na odstraňovaní bariér, které zažívají senioři a  seniorky, uživatelé a uživatelky vozíků, osoby s berlemi, osoby se zrakovým znevýhodněním, osoby se sluchovým znevýhodněním a rodiče s dětmi v kočárku. Byl schválen Zastupitelstvem dne 8. 12. 2020.

Celé znění dokumentu

Schválen Zastupitelstvem města Brna 18. 12. 2020

Klíčové body

Strategický plán navrhuje vytvořit systémové procesy, které zabezpečí odstraňování existujících bariér, a nevytváření dalších. Mezi nimi můžeme najít např. kontrolování průchodnosti obchozích tras a značení výkopů, nebo vytvoření doporučení pro uživatele veřejného prostoru, na koho se obrátit v případě problémů, včetně scénářů zpracování takového podnětu, a to včetně harmonogramu.

Dále definuje sedm prioritních území, ve kterých mapuje existující bariéry a vybírá nejdůležitejší body a instituce, jejichž bezbariérovost je klíčová. Mezi ně patří např. Hlavní nádraží, přednádraží, nádraží Královo Pole, zastávka Pisárky, Pošta Brno 2 a Brno 25, Městská správa sociálního zabezpečení Veveří 5 a Polní 7, Nemocnice Bohunice, Poliklinika Viniční, nebo Katedrála sv. Petra a Pavla.