Strategie Brno 2050

Publikováno: 
16.4.2024
Strategie #brno2050 se skládá ze tří částí. První z nich je vize do roku 2050, jejíž aktualizace byla schválena brněnskými zastupiteli v září roku 2020. V této sekci strategie jsou definovány nejdůležitější hodnoty a cíle pro dlouhodobý rozvoj města. Na tuto část dále navazuje tzv. Plán 2030, který obsahuje konkrétní priority a témata, které by Brno mělo řešit do roku 2030. Tento plán byl schválen zastupitelstvem města v březnu roku 2021.

Celé znění dokumentu

Schváleno dne 8. 6. 2020

Klíčové body

Odstraňovaní bariér ve veřejném prostoru a zpřístupňování budov pro osoby s omezenou schopností pohybu činí město pohodlným místem pro kvalitní život všech skupin obyvatel. Efektivní mobilita jim nabízí komplexní systém s jednoduchou volbou způsobu dopravy (veřejná doprava, automobil, jízdní kolo či chůze), která nejvíce odpovídá jejich požadavkům a umožňuje jim dosáhnout cíle jejich cest snadno a rychle, bez zbytečných časových i ekonomických ztrát. Efektivně je využita také energie v dopravě, čímž dochází nejen k úsporám, ale také ke snížení negativních vlivů dopravy na prostředí města a jeho obyvatele.

Z části věnované efektivní a udržitelné mobilitě

Občané města se ke svému cíli dostanou nejen rychle, ale i snadno, ať už se rozhodnou využít jakýkoliv způsob dopravy. Efektivní, otevřený a propustný systém mobility nabízí obyvatelům řešení odpovídající jejich požadavkům. Díky integrovanému plánování mobility a využití inovativních řešení je Brno městem krátkých vzdáleností, kde nejsou důvodem pro omezení pohybu vyšší věk ani hendikep. Principy udržitelné a efektivní mobility jsou aplikovány i na přepravu zboží. Kvalitní, spolehlivá a ekologická veřejná doprava je hlavním systémem, který obyvatelé města i jeho okolí při svých cestách volí. Nabízí pohodlné a bezbariérové cestování všem skupinám obyvatel.

Hlavní cíl této části

Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy (veřejná, pěší a cyklistická doprava), a snížit tak negativní dopad dopravy na život ve městě v kontextu celé Brněnské metropolitní oblasti

Dělba přepravní práce se má změnit z 53 % veřejná hromadná doprava, 6 % pěší, 2 % cyklistická, 39 % individuální automobilová doprava (data z roku 2020) na 56 % veřejná hromadná doprava, 12 % pěší, 12 % cyklistická, 20 % individuální automobilová doprava.